Poli Eksekutif Spesialis Anak

dr. Julizir Moezahar, SpA. SpKP

SIP.446.1/84.1/BPPT/V/2011

dr. Ngakan Putu, SpA

SIP.446.1/98.3/BPPT/V/2011

Senin

10.00 - 12.00

Selasa

12.00 - 14.00

Rabu

10.00 - 12.00

Kamis

10.00 - 12.00

Jumat

10.00 - 12.00

Sabtu

10.00 - 12.00

Minggu

11.00 - 13.00

Hubungi Kami

Hubungi Kami

dr. Kania Adhyanisitha, Sp. A

SIP:440.1/0292.1/D.SP/SDMKES

dr. Deny Sofia, SpA

SIP.446.1/209.1/BPPT/VIII/2011

Senin

08.00 - 09.00

Selasa

08.00 - 09.00

Rabu

08.00 - 09.00

Kamis

08.00 - 09.00

Jumat

14.00 - 15.00

08.00 - 09.00

Sabtu

08.00 - 09.00

Minggu

Hubungi Kami

Hubungi Kami